Soerya-Ansar

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo-Ansar Ahmad.